Doorbreken van de vicieuze cirkel

Onze ervaringen uit de praktijk in organisatie ontwikkeling…..

Finance rapporteert een toegenomen verlies als gevolg van ziekteverzuim en meldt dat het uit de bocht vliegt en vraagt wat de verbetervoorstellen zijn. Zo lijkt de inkoop van een eerdere implementatie (nog) niet zijn vruchten afgeworpen te hebben.

Geduld raakt op en directie dicteert een 2% minimale verlaging van het ziekteverzuim voor het komende boekjaar en vraagt om concrete plannen.

HR analyseert en concludeert dat de beste oplossing een nieuw administratie- of verzuimsysteem is. De ICT afdeling is druk en komt om in het werk maar geeft aan mee te willen denken in oplossingen. Als na verloop van tijd puntje bij paaltje is gekomen legt de ICT- leiding de bal terug bij de directie die de prioriteit zal moeten aangeven.

De verzuimafdeling staat onder forse druk mede als gevolg van onderbezetting en opgelopen spanningen door de impasse en gebrek aan waardering in het harde werk van afgelopen jaar.

De druk neemt verder toe, de plannen zijn helaas onvoldoende concreet en er is weinig zichtbare verbetering waardoor directie zich in klein comité beraadt op de mogelijkheden van outsourcing.

De verschillende afdelingen lijken ieder een eigen taal te spreken.

Ze willen elkaar wel begrijpen maar iedereen is druk, heeft eigen prioriteiten en de tijd ontbreekt. Stagnatie is voelbaar en zelfs zichtbaar. Hoe nu verder?

We hebben nooit onenigheid of een mismatch om de behoefte maar wel om de strategie en hoe we het willen en doen. We kunnen vaststellen dat het willen en kunnen niet meer synchroon loopt.

Elke organisatie heeft zijn eigen ritme, onderstroom en fasering in een proces. Dit geldt ook binnen de afzonderlijke afdelingen, teams en individuen. Wat we zien is dat er onvoldoende wordt gekeken naar wie waar in het proces zit en hoe vooral de onderstroom zich verhoudt tot de bovenstroom. En hoe daarbij de onderlinge verhoudingen en verbindingen zich manifesteren. Spiritualiteit en het holistisch perspectief blijven achterwege en vragen om aandacht totdat het zich mag laten zien.

Om de vicieuze cirkel te doorbreken kijk je metaforisch gezien en vanuit een zakelijk perspectief, naar de binnenlijnen van deze cirkel om zo aanknopingspunten te vinden voor de oplossing.

Scroll naar boven
Naar ons coachingsaanbod
× Neem direct contact op!