Conditionering van gedrag – ontwikkelen van Persoonlijk Leiderschap

Vanuit liefde je verantwoordelijkheid nemen voor je eigen leven

Vanuit liefde durven staan voor je eigen normen en waarden 

Vanuit liefde verbinden met je omgeving

Vanuit liefde naar je eigen hart durven luisteren 

Vanuit liefde de wereld elke dag een beetje mooier maken 

Ik was altijd al een onstuimig kind. Toen ik klein was hoorde ik vaak dat ik lomp was en ben dat op een gegeven moment ook gaan geloven. Want het ligt natuurlijk weer aan mij als er een glas valt, of er een voetbal tegen het raam klapt. 

Wanneer je steeds te horen krijgt wat je niet goed doet, gaat dat gedrag aandacht krijgen en wordt het erger.

In die fase van het kind zijn is er een steeds verdere mate van conditionering van gedrag gaande.

[Wikipedia omschrijft het als volgt: conditionering is in de leerpsychologie een verzamelterm voor leerprocessen waardoor een organisme zich aanpast aan de omgeving. Geconditioneerd gedrag verwijst naar gedrag dat in functie staat van omgevingscondities.]

Vanaf dat we kind zijn is het de bedoeling dat we instructies opvolgen.

Je leert ermee omgaan en leert ook hoe je het kan omzeilen. Hoe je het best te gedragen, zodat de buitenwereld je zo min mogelijk pijn zal doen.

De conditionering houdt het gewenste gedrag steeds verder in stand en afwijken hiervan zorgt voor onzekerheid. Voor jezelf of bij de ander. Ofwel, wederom een signaal om aan te passen en bij te stellen, terug naar de norm. Immers, blijven afwijken is dermate onzeker dat onbewuste inprentingen en overtuigingen een meer zichtbare intrede gaan doen en conformeren wederom in de hand werkt.

Maar willen we, in dit leven wat we hebben, dit op deze manier zo blijven ervaren?

Wanneer inprentingen in beeld zijn gebracht, zijn triggers uit de buitenwereld beter te herkennen en managen en is er keuze hoe hiermee om te gaan. Weg van het mentale en meer naar het gevoel. Voelen met het hart. Daar ligt de sleutel tot de reis naar binnen.

Iedere dag kun je luisteren naar je innerlijke raadgever en keuzes maken vanuit liefde. Jezelf verantwoordelijk stellen voor je eigen doen en laten, en daarvoor gaan staan. Er is nooit een zogenaamd “fout”.

Wanneer je kan voelen vanuit je hart dan realiseer je je dat je altijd de juiste beslissing neemt. Er is geen goed of fout. Wat er gebeurt is dat de kracht in jezelf toeneemt omdat de liefde toeneemt. Je persoonlijk leiderschap ontwikkelt.

Ben je op dit pad en vind je het fijn om hierin ondersteund te worden?

Contact ons dan.

Wij helpen je graag.

Conditionering van gedrag – ontwikkelen van Persoonlijk Leiderschap Meer lezen »