Quantum Resonantie

Quantum Resonantie: De Kracht van Vibraties in het Lichaam

Wat is Quantum Resonantie?

Quantum resonantie, of bioresonantie, is gebaseerd op het principe dat alles een specifieke vibratie (frequentie) heeft. Resonantie treedt op wanneer een object vibreert en een ander object begint mee te vibreren. Een voorbeeld is geluid, zoals het luiden van een kerkklok of het aanhouden van een lange noot wat een glas kan laten barsten. Quantum resonantie gaat over levende systemen die vibreren op een bepaalde frequentie, vergelijkbaar met een stemvork die alleen vibreert bij de juiste toonhoogte. 

Het lichaam verwerkt informatie en brengt signalen over via de bloedbaan, lymfevaten en zenuwen, met behulp van stoffen en cellen zoals bloedcellen, DNA-codes, eiwitten, hormonen, neurotransmitters, antilichamen en mineralen. Daarnaast maakt het lichaam gebruik van elektromagnetische signalen voor interne communicatie via eiwitstrengen, waarbij elk weefsel, orgaan en cel zijn eigen signaal heeft.

Cellen communiceren met elkaar

Het lichaam kan alleen reguleren en functioneren als er communicatie is tussen de cellen. Deze communicatie (uitwisseling van informatie) vindt plaats via flitsen van licht en via bepaalde frequenties wordt informatie uitgewisseld. 

Stressvolle stoffen zoals toxines, virussen, bacteriën en parasieten op het lichaam inwerken, wordt de communicatie tussen cellen verstoord of zelfs onderbroken. Dit leidt uiteindelijk tot ziektesymptomen zoals pijn, verminderde prestaties, allergieën en chronische vermoeidheid.

Quantum resonantie

Energie en frequentie

Het menselijk lichaam bestaat uit weefsels en organen, die zijn opgebouwd uit cellen en atomen. Deze atomen bevatten subatomaire deeltjes die zich gedragen als energie. Dit resulteert in trillingen met een elektromagnetische lading wat bekend staat als een frequentiepatroon. 

Chemische processen in het lichaam worden geleid door elektromagnetische vibraties. Afwijkende vibraties kunnen leiden tot verstoringen in deze processen, wat ziektes kan veroorzaken. Elke stof, zoals virussen, bacteriën en pollen, heeft zijn eigen unieke frequentie, waardoor ze identificeerbaar zijn aan hun specifieke trillingen. 

Moderne ontwikkelingen in Quantum Resonantie

Moderne ontwikkelingen in quantummechanica en biofysica hebben geleid tot revolutionaire technologische vooruitgang. Een voorbeeld van een innovatie binnen quantum resonantie is The Energetic, een biofeedback apparaat, powered by Energetic Bubble. Dit apparaat maakt gebruik van het elektromagnetische veld om de frequenties van het menselijk lichaam te identificeren. Daarnaast helpt het ook bij de stimulering van het zelfgenezende vermogen van het lichaam door frequenties naar het lichaam te sturen.

quantum resonantie
Scroll naar boven
Naar ons coachingsaanbod
× Neem direct contact op!